Op maandag 18 mei organiseerde stichting Marokkaanse Ondernemers Brabant Netwerk (MOB) haar vierde netwerkbijeenkomst met als thema ‘ondernemerschap in de stad.’ Deze bijeenkomst vond plaats bij Restaurant El Caso en werd mede mogelijk gemaakt door El Caso en AH Xl Tilburg. Tijdens deze bijeenkomst kwamen Marokkaans Brabantse ondernemers en professionals bijeen. Zij maakten kennis met elkaar en met de doelstellingen van het MOB-Netwerk

Inleiding

Yasser Chahed, penningsmeester van MOB, trapte de bijeenkomst af met een korte presentatie.  Vervolgens was het woord kort aan  Yassir Houtch, voorzitter MOB. Yassir ging kort in op de ontstaansgeschiedenis van MOB. MOB is een jaar geleden gestart onder de naam MOT (Marokkaans Ondernemers Tilburg). Omdat  in Brabantse marokkaanse ondernemers brede belangstelling was voor een netwerkorganisatie, hebben de betrokkenen al kort na de

opstart besloten zich niet alleen op Tilburgse, maar op alle Brabantse ondernemers te richten. Onlangs is het bestuur van de nieuwe stichting MOB ingesteld. Yassir stelde de bestuursleden voor en benoemde nogmaals de doelstellingen van MOB: ‘Ons doel is het bevorderen van het Brabanste ondernemersklimaat en het stimuleren van onderlinge samenwerking. Daar maken we vandaag een mooie start mee!’

MOB-Netwerk strategie en doelen

Vervolgens nam het woord vicevoorzitter Otman Nouinou. Otman sprak over de strategie van MOB-Netwerk en de voordelen van het MOB lidmaatschap. Ook heeft hij de diensten van MOB-Netwerk toegelicht. Naast matchmaking en samenwerkingsverbanden laten ontstaan tussen ondernemers, staat stagebegeleiding van jongeren centraal. Otman: “MOB is van en voor ondernemers. Via de website www.mobnetwerk.nl kunnen ondernemers zich aanmelden. Zij krijgen een intropagina met eigen logo en een korte beschrijving van het ondernemingsprofiel.” Otman gaf ook aan dat de website veel mogelijkheden biedt voor ondernemers die MOB willen sponsoren. Het logo en diensten van de sponsor wordt op de homepage geplaatst en ze krijgen meer promotie via allerlei beschikbare mediakanalen die onder MOB-Netwerk vallen.

KVK en stichting JOST

De volgende spreker was de heer Jan van Oosterhout van de Kamer van Koophandel. De heer Van Oosterhout refereerde in zijn bijdrage aan zijn ervaring met lokaal ondernemerschap. Er zijn veel initiatieven die voor MOB-Netwerk relevant zijn. De Kamer van Koophandel kan een belangrijke rol spelen bij het aansluiten van deze initiatieven op elkaar en bij het faciliteren ervan. Hierop aansluiten was het woord aan de heer Erik Hamburg van stichting JOST, Ontmoetingsplaats voor Jonge Ondernemers. De heer Hamburg haalde enkele voorbeelden aan van hoe kennisinstelling met studenten en ondernemers samenwerken om innovatieve producten op de markt op te zetten. De ondernemers van MOB-Netwerk werden uitgenodigd om zichzelf aan te melden als coach.

MOB’er van de Maand

De laatste spreker van de avond was de heer Abdessamad El Ghazi uit Waalwijk. Hij is directeur van H. van den Heuvel B.V. De heer El Ghazi legde uit hoe hij met zijn passie voor elektrotechniek en zijn doorzettingsvermogen een plek wist te bemachtigen in het bedrijf dat hem enkele jaren geleden een stageplek geboden had. Mey hard werken en doorzettingsvermogen is het hem gelukt om directeur te worden van H. van den Heuvel B.V. en het bedrijf te laten groeien tot een sterk adviesbureau op het gebied van installatietechniek. Volgens hem moeten (allochtone) werknemers blijven investeren in eigen talentontwikkeling. El Ghazi werd door het MOB bestuur benoemd tot MObber van de maand.

Netwerken

Dit formele gedeelte met sprekers, was er tijdens het informele gedeelte van de avond nog voldoende ruimte voor de aanwezigen om elkaar te leren kennen en te netwerken. Wij kijken terug op een zeer geslaagde avond: de eerste van hopelijk nog veel positieve netwerkbijeenkomsten!

Pin It on Pinterest