Wie is MOB?

Marokkaanse Ondernemers Netwerk Brabant

Het belang van netwerken is belangrijker dan ooit voor ondernemers en professionals. Marokkaanse Ondernemers in Brabant (MOB) is een Brabantse netwerkorganisatie voor ondernemers, zakenmensen en professionals uit diverse branches.

Er is veel concurrentie en opdrachtgevers kiezen graag voor betrouwbare opdrachtnemers. Het is onze ambitie om Marokkaans-Brabantse ondernemers en professionals op een creatieve en inspirerende wijze met elkaar te verbinden om zo kennisuitwisseling, inspirerende nieuwe ideeën en diverse waardevolle samenwerkingsrelaties rondom het thema ondernemerschap te laten ontstaan. Als professionele netwerkorganisatie brengt MOB ondernemers bij elkaar om kennisuitbreiding te bieden en contacten uit te wisselen of te delen.

Wij bieden hen een positieve en gestructureerde netwerkomgeving, waarin zij waardevolle zakelijke aanbevelingen uitwisselen met andere lokale en regionale ondernemers. Op die manier versterken wij hun netwerk en brengen wij hen in contact met potentiele nieuwe opdrachtgevers.
Wij brengen ondernemers uit verschillende werelden samen: jong en oud, man en vrouw, allochtoon en autochtoon. Door rekening te houden met deze diversiteit, bieden wij onze leden een vertrouwd netwerk. Wij zoeken hierbij de aansluiting met de bestaande Brabantse en landelijke ondernemersclubs en verenigingen.

 

 Waarom MOB?

  1.    Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO):
MOB stimuleert maatschappelijk verantwoord ondernemen voor ondernemingen om bedrijfseconomische en maatschappelijke winst te behalen door zowel financiële, als milieu- en sociale doelen voor ogen te houden; op die wijze loont het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Mens, milieu en winst gaan bij ons hand in hand.

2.    Overheidsbemiddeling:
MOB ondersteunt ondernemers om het maximale rendement te halen uit overheidsbemiddeling- en/of subsidies. We onderhouden een netwerk bij met de overheid/gemeente. Aan de kant van subsidieverlening helpen wij een burg te vormen tussen overheid en ondernemer om zodoende te adviseren en zonnodig te bemiddelen over subsidiegelden. Niet alleen aan de kant van subsidieverwerving helpen wij met het verkrijgen van subsidie voor het uitvoeren van projecten maar ook ter versterking van de communicatie met de overheidsinstanties. We streven er naar om kennis over mogelijkheden en regelgeving up-to-date te houden en te delen met onze leden. Daarnaast adviseren we ondernemers over het opzetten en verbeteren van een onderneming door te informeren over het proces van subsidieverstrekking. Daarom hebben we oog voor de organisatie waarvoor u werkt en dragen we bij aan het bieden van een oplossing op maat.

3.    Adviseren:
a.    Startende ondernemers:
Starters worden geïnformeerd door tips en adviezen van jonge professionals met een succesvolle onderneming. Ook hebben starters de mogelijkheid om op het online platform kennis en ervaring met elkaar uit te wisselen door tips met elkaar te delen.

b.    Bestaande Ondernemers: 
Samen sterk in adviseren! Ondernemers die deelnemen aan het geven en ontvangen van advies delen heldere bedrijfseconomische verhoudingen en om eventuele knelpunten samen te inventariseren en uit te discussiëren. Deze intervisie biedt inzichten aan bestaande ondernemers om te denken in verbeteringen.

  4.    Intervisie en Acquisitie:
Ondernemingen leren elkaar te verbinden en kennis en  inspiratie  bij te brengen door middel van workshops, cursussen, congressen en matchmakingsessies.

  5.    Kleurrijk ondernemen: 
MOB biedt als zakelijk netwerk voor kleurrijke ondernemers ondersteuning aan kleurrijke ondernemers. Etnische ondernemers  worden steeds meer de nieuwe ruggengraat in MKB Brabant. Daarom draagt MOB bij aan verbreding van netwerksamenwerking bij de kleurrijke doelgroepen om zo de professionaliteit en netwerksamenwerking te vergroten.

 

MOB Bestuur

Het bestuur van het MOB-Netwerk bestaat uit:

Mr. Najat Assouiki (Voorzitter)
Soumia Elbazzaz
(Vice-Voorzitter)
Salim El-Fallah (Penningmeester)

Pin It on Pinterest